V salóne pani Marienky Lackovej-Bujnovej

Výstava o garbiarskej dynastii Lackovcov – významnej liptovskomikulášskej garbiarskej rodine, ktorá stála pri zrode a budovaní tunajšieho kožiarskeho priemyslu. Jej príbeh začína v prvej polovici 19. storočia v malej remeselníckej dielni vo Vrbici a pokračuje v továrni Jur Lacko a synovia na Vrbickom Huštáku (v roku 1895 stal súčasťou Liptovského Svätého Mikuláša) a tiež v Továrni na podošvový remeň Lacko, Pálka a spol., ktorá vznikla v roku 1915. Lackovci neboli iba úspešní garbiarski podnikatelia, ich manželky, pochádzajúce z významných slovenských rodín Bujnovcov, Pálkovcov, Markovičovcov sa nevenovali len výchove detí a domácnostiam. Život im rovnako napĺňali národne orientované aktivity v evanjelickej a. v. cirkvi, Slovenskej národnej strane, mikulášskych kultúrnych, sociálnych a športových spolkoch Beseda, Tatran, Dobrodej, Červený kríž a vo vydavateľstve Tranoscius. Mená mužov i žien z lackovského rodu nájdeme na stránkach slovenských biografických slovníkov a encyklopédií.

Dobročinnosťou, zdravotnými a sociálnymi aktivitami vynikala Mária Lacková, rod. Bujnová (1873 – 1929), rodáčka z Pukanca, manželka Miloša Lacka. Vo svojom salóne nevítala len významné osobnosti zo Slovenska i zahraničia. Napĺňajúc ideál kresťanskej lásky otvorila zámožný lackovský dom všetkým, ktorí potrebovali radu i pomoc. Stopy verejnej angažovanosti tejto jemnej a ušľachtilej ženy nájdeme v Liptovskom Mikuláši dodnes.

Autorka: Mgr. Iveta Blažeková

Grafický dizajn a realizácia: Grafon Liptovský Mikuláš

Rok vzniku: 2011

Rozsah: 10 panelov z pevného plastu (100 x 75 cm)

Ďalšie informácie k výstave: katalóg V salóne pani Marienky Lackovej-Bujnovej, edícia Postavy mikulášskych dejín (34 s., cena 2 eurá)

sk_SKSlovak