Expozícia poštového holubárstva na Slovensku

Čo nenájdete v okolitých krajinách, nájdete v Liptovskom Mikuláši – práve v priestoroch Pongrácovskej kúrie bola 20. októbra 2018 otvorená unikátna Expozícia poštového holubárstva na Slovensku.

Ako je známe, práve v Liptovskom Mikuláši bol pred 95. rokmi založený prvý spolok chovateľov poštových holubov na Slovensku: Spolok chovateľov a priateľov chovu poštových holubov Liptovský Mikuláš – Vrbica.

„Nesmierne nás teší, že naša myšlienka našla u predstaviteľov mesta i Múzea Janka Kráľa, ktorí neváhali priložiť ruku k dielu, veľmi pozitívnu odozvu a môžeme sa tešiť z vydarenej expozície. Našim cieľom je zmapovať bohatú históriu a predstaviť chov poštových holubov verejnosti,“ povedal Daniel Dudzik, prezident Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, ktorý priestory slávnostne otvoril spolu s primátorom Jánom Blcháčom, jeho zástupcom Rudolfom Urbanovičom a Jánom Včelom, jedným z hlavných iniciátorov myšlienky zriadenia expozície.

Dlhodobý prenájom priestorov za symbolické euro jednomyseľne schválili poslanci mestského zastupiteľstva.

Virtuálna prehliadka