Riaditelia Múzea Janka Kráľa

JUDr. Martin Martinček                      1956 – 1961
prom. historik Slávko Churý              1961 – 1963
Alojz Lutonský                                     1963 – 1968
Jozef Kasanický                                  1968 – 1981
RSDr. Ján Hlavienka                           1982 – 1991
PhDr. Elena Daniela Komárová         1991 – 2008
Mgr. Zdenko Blažek                            2008 – 2015