Múzeum Janka Kráľa – 60 rokov slovom a obrazom

3. júna 2015 si Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pripomenulo 60. výročie od svojho vzniku. Presne v tento deň sme v podbrání múzea na Námestí osloboditeľov 30 otvorili jubilejnú výstavu Múzeum Janka Kráľa – 60 rokov slovom a obrazom.  

Autorka Iveta Blažeková sleduje osudy múzea prostredníctvom fotografií, dobovej tlače, pozvánok, plagátov a autorských textov tak, aby ukázala to podstatné, čo sa v jednom z najväčších slovenských mestských múzeí udialo v rokoch 1955 – 2014. Na dvanástich paneloch defilujú podobizne osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik múzea, portréty šiestich riaditeľov i fotografie pracovných kolektívov. Zaujímavé sú najstaršie pohľady na sídelnú budovu múzea (kedysi prvý stoličný dom), fotografie inštalácií prvých výstav z roku 1965… Výstava ukazuje všetky, aj dnes už neexistujúce expozície Múzea Janka Kráľa v chronologickom slede od roku 1972, medzi nimi aj prvú literárnohistorickú expozíciu venovanú Jankovi Kráľovi a jánošíkovskú expozíciu v kaštieli Vranovo v Palúdzke. Jednotlivé panely približujú vývoj mikulášskeho mestského múzea, roky rastu i stagnácie, ako i roky, počas ktorých mnohokrát znásobilo zbierkové fondy, rozšírilo a skvalitnilo ponuku expozícií, výstav, kultúrno-výchovných vzdelávacích a prezentačných podujatí či publikácii.

Obmedzený výstavný priestor, ktorým je tentokrát podbránie múzea, nedovolil veľkorysejšiu koncepciu, zohľadňujúcu zvlášť základné poslanie múzea, t. j. zbierkotvornú činnosť. Jej výsledky však múzeum prezentuje vo svojich expozíciách i prostredníctvom tematických výstav, preto veríme, že aktuálna výstava bude počas nasledujúcich mesiacov ich zaujímavým doplnkom s ambíciou pútavo prerozprávať šesťdesiatročný príbeh jednej z najstarších kultúrnych inštitúcií v Liptovskom Mikuláši.

Výstava bude prístupná verejnosti do konca kalendárneho roka. Srdečne pozývame.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak