Tatrín

Expozícia sa nachádza na Námestí Žiadostí slovenského národa v jedinečnom komplexe budov napojených na mikulášsky evanjelický kostol z roku 1785. Bola otvorená v júni 1987. Stará evanjelická fara (Hodžova fara) približuje búrlivé 40. roky 19. storočia, vznik a priekopnícku činnosť spolku Tatrín – predchodcu Matice slovenskej (1844 – 1848), prípravu a vyhlásenie prvého národno-politického programu Slovákov – Žiadostí slovenského národa (1848). Fara bola svedkom pôsobenie takých osobností, akými boli kňazi Matúš Blaho, Michal Miloslav Hodža, Jur Janoška. Autentické priestory, dobový nábytok, vzácne knihy, faksimile dobových dokumentov i obrazový materiál dokumentujú dôležité postavenie Liptovského Svätého Mikuláša ako jedného zo stredísk národného a politického života na Slovensku v polovici 19. storočia.

V expozícii je umiestnená aj Historická knižnica Tranoscia –  dedičstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Zbierka obsahuje 2 233 kníh zbieraných počas stáročí. Nájdeme tu vzácne a zabudnuté dokumenty, historické publikácie s osobným podpisom či venovaním autora pochádzajúce už od konca 16.teho storočia. Zbierku dopĺňajú rukopisy Jozefa Miloslava Hurbana, osobná korešpondencia slovenských dejateľov a mnohé iné. Spolu vytvárajú vzácne dedičstvo nášho národa, ktoré dáva Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku prostredníctvom Múzea Janka Kráľa k dispozícii bádateľom ale aj všetkým milovníkom histórie.

 

Na stiahnutie: Zoznam 2233 kníh Historickej knižnice Tranoscia

 

Prehliadku je možné spestriť premietaním videonahrávok o osobnostiach mesta, pripravením rôznych kvízov, či pripraviť vzorovú vyučovaciu hodinu. V expozícii je možné zakúpiť si propagačný materiál o vzniku a pôsobení spolku Tatrín a Žiadostiach slovenského národa.

Tel.: 044/552 25 54, Mobil.: 0915 317 490