Peter Hubka – garbiar, továrnik, mecén

Výstava je venovaná výraznej, no takmer zabudnutej osobnosti mikulášskeho hospodárskeho života z konca 19. a prvej tretiny 20. storočia. Peter Hubka (1847 – 1931) patril k niekoľkým mladým mikulášskym garbiarskym majstrom, ktorí pochopili a využili možnosti, ktoré im doba a prírodné podmienky Liptova ponúkali. Vďaka odvážnemu zavádzaniu strojovej výroby, využívaniu práve postavenej železničnej trate, dostatku domáceho prírodného triesla, premenil svoju malú dielňu na prosperujúcu továreň. Zaregistroval ju v roku 1880, postupne ju zväčšoval a neustále modernizoval. Najväčší rozmach dosiahol v čase prvej svetovej vojny. Veľké objednávky ministerstva obrany spôsobili, že koncom vojny mala továreň až 127 zamestnancov. Už niekoľko mesiacov po vojne ich počet klesol sotva na štvrtinu. Mikulášsky garbiarsky priemysel zasiahla kríza. V dvadsiatych rokoch 20. storočia postupne klesal odbyt, produkcia viazla. Starnúcemu továrnikovi ubúdalo síl, a tak, akoby symbolicky, továreň úplne zastavila výrobu v roku 1931, na sklonku ktorého Peter Hubka zomrel.

Peter Hubka si zisky z úspešných rokov podnikania nenechával len pre seba a rodinu. Od čias mladosti drobnými i väčšími sumami podporoval národné aktivity, sociálne i charitatívne spolky a inštitúcie, ba i šport. Už na sklonku života sa pustil do veľkého diela – stal sa hlavným investorom a zadávateľom výstavby smokoveckého Palace sanatória. Vo svojej rodine zažil nejednu veľkú stratu, ktorú spôsobila v tej dobe rozšírená tuberkulóza. A tak sa mottom tatranskej veľkoinvestície stalo: Aby slovenské ženy a matky nezomierali na TBC. Sanatórium dodnes stojí a pomáha vrátiť či zlepšiť zdravie chorým, hoci dnes už patrí inému majiteľovi. Paradoxne, tatranské sanatórium je jedinou stavebnou pamiatkou, ktorá po Petrovi Hubkovi zostala. V Liptovskom Mikuláši sa nezachovala ani továreň, ani dom Hubkovcov, ba ani hrob významného továrnika. Preto Múzeum Janka Kráľa pripravilo neveľkú výstavu, kde predstavilo podstatnú časť dokumentov a fotografií, ktoré sa podarilo zo života Petra Hubku a jeho rodiny získať.

Autorka: Mgr. Ľubica Rybárska
Rok vzniku: 2008
Rozsah:
– 10 plátených banerov orientovaných na výšku s rozmermi 75 x 125 cm (s hornou i dolnou hliníkovou lištou)
– 1 titulný baner orientovaný na výšku s rozmermi 60 x 100 cm (s hornou i dolnou hliníkovou lištou)
Ďalšie informácie:
– na každom baneri stručné zhrnutie v anglickom jazyku
– k výstave je k dispozícii rovnomenný katalóg (36 s., cena: 2 eurá)

sk_SKSlovak