Aurel Stodola – otec parných turbín

Výstava oboznamuje so životom a dielom prof. Dr. h. c. Ing. Aurela Stodolu (1859 – 1942), rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý je tu od roku 1989 aj pochovaný. Už za života bol autoritou ako „otec parných turbín“ i zakladateľ moderného strojárstva. Na poste profesora slávnej švajčiarskej polytechniky v Zürichu položil teoretické základy navrhovania a konštrukcie parných a spaľovacích turbín. Stal sa aj priekopníkom v oblasti automatickej regulácie strojov. Bez jeho diela by sme nepoznali výkonné energetické stroje ani letecké prúdové motory. Vynikal aj ako pedagóg, vychoval generáciu strojných inžinierov z celého sveta, významných vedcov a vynálezcov. Jeho zásluhy a prínos ocenili viaceré prestížne európske univerzity. Na sklonku života získal v Anglicku najvyššie vyznamenanie, zlatú Medzinárodnú medailu Jamesa Watta, obdobu Nobelovej ceny v strojárstve.

Výstavné panely vypovedajú o jednotlivých životných etapách Aurela Stodolu. Približujú jeho korene v známej mikulášskej garbiarskej rodine Stodolovcov, štúdiá v Košiciach, Budapešti a Zürichu, prvé zamestnanie v Prahe a roky prežité na polytechnike v Zürichu. Nechýba ani pohľad na rodinný život zaneprázdneného profesora.

Autorka: Mgr. Iveta Blažeková
Výtvarné a grafické riešenie: Mgr. art. Ján Novosedliak
Rok vzniku: 2009 (150. výročie narodenia Aurela Stodolu)
Rozsah:
– 10 panelov z pevnej kovovej fólie (120 x 70 cm)
Ďalšie informácie k výstave:
– desaťstránková skladačka Aurel Stodola – otec parných turbín kopíruje výstavné panely

sk_SKSlovak