Miloš Janoška: Po stopách pamäti

Miloš Janoška – neodmysliteľná postava nielen mikulášskeho verejného života v prvej polovici 20. storočia. Vzdelaním učiteľ, záujmami a presvedčením milovník Slovenska, slovenskej prírody a ľudí, aktívny športovec a turista, neúnavný propagátor krás Slovenska, organizátor, vydavateľ, publicista… Okrem toho starostlivý manžel a otec štyroch detí.

To určite nie sú všetky prívlastky, ktoré si táto osobnosť slovenskej a mikulášskej histórie zaslúži. S jeho menom sa stretávame v múzejnej praxi pri spracovávaní najrozličnejších tém.

O tom, aké rozmanité boli jeho aktivity sa originálnym spôsobom dozvedáme i z Janoškových autobiografických spomienok Po stopách pamäti. Zostali v rukopise a nedokončené, no i tak majú takmer 500 strán. Digitálne spracovaný rukopis darovali potomkovia Miloša Janošku Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši – stal sa prameňom pri skúmaní rôznych tém i podnetom a inšpiráciou rovnomennej výstavy. Doplnený fotografiami, dokumentami a knižnými vydaniami Janoškových diel tvorí jej jadro. Výstava chce byť nielen poctou tejto všestrannej osobnosti, ale aj podnetom k našim návratom k prírode a láskavému vzťahu k nej…

Autorka: Mgr. Ľubica Rybárska
Rok vzniku: 2010
Rozsah:
– 10 závesných plátených banerov orientovaných na výšku s rozmermi 75 x 105 cm
– 8 menších plátených závesných banerov orientovaných na výšku s rozmermi 45 x 75 cm
– 1 titulný závesný baner orientovaný na výšku s rozmermi 60 x 150 cm
Ďalšie informácie:
– na každom baneri stručné zhrnutie v anglickom jazyku

sk_SKSlovak