Ján Pálka – továrnik socializátor

Dejiny kožiarskeho priemyslu previazané s rodinnou históriou majiteľov garbiarskych fabrík na území dnešného mesta Liptovský Mikuláš sú jednou z profilových tém, ktoré Múzeum Janka Kráľa dokumentuje svojou zbierkotvornou a výskumnou činnosťou. Na jej výslednici už vzniklo niekoľko výstav. Jednou z nich je i výstava Ján Pálka – továrnik socializátor, venovaná taktiež osobnosti, ktorá vzišla z garbiarsko-podnikateľského prostredia, formovala sa v ňom a napokon ho aj výrazným spôsobom spoluvytvárala.

Výstava písmom i prostredníctvom bohatého obrazového materiálu približuje životnú cestu továrnika Jána Pálku (1869 – 1935), jeho podnikateľské aktivity i socializačný pokus, ktorý krátko po prvej svetovej vojne realizoval vo svojej kožiarskej fabrike. V ďalších líniách predstavuje Pálku ako potomka svojich predkov i otca štyroch detí, ako vzdelaného, rozhľadeného a moderne zmýšľajúceho človeka i zanieteného propagátora praktického kresťanstva.

Autorka: Mgr. Zuzana Nemcová
Rok vzniku: 2010
Rozsah:
– 10 plátených banerov orientovaných na výšku s rozmermi 75 x 110 cm (s hornou i dolnou hliníkovou lištou)
– 1 titulný plátený baner orientovaný na výšku s rozmermi 60 x 90 cm (s hornou i dolnou hliníkovou lištou)
Ďalšie informácie k výstave:
– možnosť zapožičania originálnych dokumentov z rodiny Pálkovcov i publikácií Jána Pálku
– k výstave je k dispozícii rovnomenný katalóg (36 s., cena: 2 eurá)

sk_SKSlovak