Mosty – Gesharim 1991 – 2016

Výstava Mosty – Gesharim 1991 – 2016,  inštalovaná od polovice augusta do polovice septembra 2016 v liptovskomikulášskej synagóge, mapuje štvrťstoročnú históriu projektu, ktorý v roku 1991 inicioval jej záchranu a začlenenie do kultúrneho života v meste. Výstava bude sprístupnená verejnosti symbolicky v deň tohtoročných Mostov – Gesharim.

Ústredná myšlienka Mostov bola hneď od prvého ročníka ponímaná a rozvíjaná mnohovrstevnato a viacrozmerne. Mosty – Gesharim sa stali nielen projektom obnovy kultúrnych pamiatok. Vytvárali i platformu pre medzináboženský dialóg na Slovensku, keď sa v 90. rokoch na Liptove pri opravách chátrajúcich pamiatok stretávali mladí kresťania a židia. Desaťdňové stretnutia boli zároveň priestorom pre vzájomné spoznávanie, komunikáciu, prednášky, diskusie na tému kresťanstva a židovstva a ich vzájomných vzťahov.

Už počas prvého ročníka Mostov sa ich vyvrcholením stalo koncertné podujatie, ktoré jazykom hudby v umelecky presvedčivej forme podčiarkovalo základnú ideu, posolstvo i zmysel projektu. Mosty – Gesharim svojimi vystúpeniami od počiatku podporovali popredné osobnosti z rôznych spektier slovenskej a českej hudobnej scény. V rokoch 1994 – 2003 pritom boli tieto unikátne hudobné mosty budované nielen ponad rôzne žánre, ale aj ponad priestor na dvoch pódiách súbežne – v synagóge a kresťanskom chráme, ktoré boli prepojené rozhlasovými linkami. Od roku 2011 spájajú Mosty – Gesharim celý stredoeurópsky kultúrny priestor, keď sa v liptovskomikulášskej synagóge na jednom pódiu stretávajú okrem slovenských a českých aj poľskí a maďarskí umelci.

Projekt prešiel počas svojej dvadsaťpäťročnej histórie rôznymi premenami, základná idea však ostala rovnaká – budovať mosty porozumenia. Pretože slová Ladislava Snopka, ktorými  v roku 1991 ako vtedajší minister kultúry štartoval Mosty – Gesharim, nestrácajú na aktuálnosti ani po 25 rokoch: „Žijeme v dobe, ktorá je prerývaná svármi  a protivenstvami a potrebuje balzam na svoje rany. Hojivú možnosť porozumenia, ktoré by všetko preklenulo. Stačí sa rozhliadnuť okolo seba. Osobné a skupinové záujmy ženú ľudí proti sebe často spôsobom, z ktorého sú nakoniec sami nešťastní. Problémy žalostne narastajú, a pritom by stačilo na chvíľu postáť, zamyslieť sa, nájsť dosť síl i odvahy a vcítiť sa do situácie toho druhého. Vkročiť na most porozumenia.“

Zuzana Nemcová

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak