Otvorenie historickej knižnice Tranoscia

To slovo je veľmi blízko Teba – nová historická knižnica Tranoscia

Historická knižnica Tranoscia je dedičstvom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Zbierka obsahuje približne 2 200 kníh zbieraných počas stáročí. Nájdeme tu vzácne a zabudnuté dokumenty, historické publikácie s osobným podpisom či venovaním autora pochádzajúce už od konca 16.teho storočia. Zbierku dopĺňajú rukopisy Jozefa Miloslava Hurbana, osobná korešpondencia slovenských dejateľov a mnohé iné. Spolu vytvárajú vzácne dedičstvo nášho národa, ktoré dáva Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku prostredníctvom Múzea Janka Kráľa k dispozícii bádateľom ale aj všetkým milovníkom histórie.

V piatok, 26. júna 2020 popoludní sa uskutočnilo otvorenie historickej knižnice Tranoscia, ktoré sa určite zapíše medzi významné udalosti evanjelickej cirkvi, Múzea Janka Kráľa, mesta Liptovský Mikuláš, cirkevného zboru ECAV Liptovský Mikuláš ale aj Slovenska.
Spoločnosť TRANOSCIUS sa hlási k bohatému dedičstvu Juraja Tranovského a ako vlastník knižničného fondu Historickej knižnice Tranoscia má záujem na jej sprístupnení širokej verejnosti. Prostredníctvom významných evanjelických osobností, ktoré pôsobili vo vydavateľstve TRANOSCIUS si aj jej súčasné vedenie uvedomuje svoju spätosť a literárnu previazanosť s mestom Liptovský Mikuláš.
Múzeum Janka Kráľa je regionálnym múzeom zameraným na budovanie komplexnej múzejnej dokumentácie mesta Liptovský Mikuláš s dôrazom na históriu, literárnu históriu a etnografiu. Za týmto účelom spravuje historickú knižnicu obsahujúcu knihy z pozostalostí viacerých liptovských osobností.
Tak TRANOSCIUS, ako aj Liptovské Múzeum Janka Kráľa majú záujem na dlhodobej spolupráci predovšetkým v oblasti sprístupnenia knižného fondu, jeho výskumu a propagácie prínosu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku ako aj evanjelických osobností k dejinám mesta, regiónu a Slovenska.
Tranovského knižnica v Liptovskom Mikuláši je spojená s menom Jána Mocka. Ako cirkevný historik sa venoval zabudnutej a nepoznanej cirkevnej minulosti. Upozorňoval na vzácne dedičstvo, predovšetkým na duchovnú pieseň, ktorá sa stala predmetom jeho výskumných prác. Svoju pozornosť venoval najmä tvorcovi kancionála Cithara Sanctorum, Jurajovi Tranovskému. Pripravil dlhý rad jeho historických, životopisných aj hymnologických prác a aj vďaka nemu vznikla knižnica Tranovského, ktorá tvorí veľkú časť expozície.
Počas slávnostného otvorenia hostí privítal a krátky historický exkurz ponúkol Vladimír Ferenčík, zborový farár v Liptovskom Mikuláši. Zriadenie knižnice potvrdili riaditeľ spoločnosti Tranoscius, a. s. Peter Gärtner a riaditeľ Múzea Janka Kráľa, Jaroslav Hric.
Generálny biskup ECAV Ivan Eľko poďakoval všetkým, ktorí sa o toto dielo zaslúžili a zaželal, aby tieto zachránené knihy spôsobili niečo dobré. Aby to nebola len vec, predmety s historickou hodnotou uložené v knižnici, ale aby svojich čitateľov priviedli k vznešenému duchovnému zážitku.
Viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič vyjadril hrdosť na kultúru a históriu svojho mesta. Takisto verí, že knižnica bude mať význam nie len pre región Liptova, ale pre celý slovenský národ.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak