Konferencia pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Kráľa

Stará evanjelická fara 23. novembra privítala vo svojich priestoroch vedeckých pracovníkov a historikov nielen zo Slovenska ale tentoraz aj zo susedného Česka.
 
Odznelitu slová ako nacionalizmus, romantizmus, štúrovské hnutie či konštituovanie slovenského národa. To všetko priamo súvisí s osobnosťou Janka Kráľa, ktorému bola venovaná vedecká konferencia ako posledné podujatie uzatvárajúce Rok Janka Kráľa.
 
S príspevkom vystúpila naša dlhoročná spolupracovníčka PhDr. Daniela Kodajová, PhD. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, aby život a dielo Janka Kráľa priblížila v širokom kontexte našich národných dejín. Na autobiografické prvky v jeho tvorbe sa zameral PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne.
Najnovšie výsledky výskumu váženého rodu Kráľovcov odprezentoval PhDr. Peter Vítek zo Štátneho archívu. S Mgr. Zdenkom Tkáčom z Historického ústavu Matice slovenskej sme pátrali po podobe Janka Kráľa. V našich končinách takmer neznámeho syna básnika, Vladimíra, predstavila Mgr. Marta Švolíková zo Štátneho archívu v Nitre.
 
Posledným príspevkom bolo rozprávanie o krátkom pôsobení básnika na Morave v podaní Mgr. Kryštofa Kouřila z Katedry histórie Univerzity Palackého v Olomouci.
Zaujímavosťou je, že posledný prednášajúci z Česka je tak trochu aj Liptákom. Rodákovi z mestečka Hulín neďaleko Kroměříža život a tvorba Janka Kráľa učarovali natoľko, že vymenil život v paneláku za hornoliptovskú obec Hybe.
Zborník s príspevkami si už čoskoro budete môcť stiahnuť na webovej stránke múzea.

 

sk_SKSlovak