V marci 1945 bola nariadená totálna evakuácia mesta Liptovský sv. Mikuláš a priľahlých obcí

Vyľudnené ulice mesta možno trochu pripomínajú vojnové udalosti, keď bola v marci 1945 nariadená totálna evakuácia mesta Liptovský sv. Mikuláš a priľahlých obcí.

V tento deň začali nemecké autá odvážať obyvateľov, ktorí sa rozhodli dobrovoľne opustiť svoje domovy. Po obede bola vyvesená vyhláška župného úradu o nútenej evakuácii mesta. To znamenalo, že opustiť mesto mali všetci bez rozdielu. Toto nariadene bolo už na druhý deň t.j. 15. marca zrušené. V meste to vyvolalo zmätok, ktorý umocnilo nariadenie zo 16. marca. Nariadenie hovorilo o tom, že v meste môžu zostať iba tí, ktorí majú povolenie miestneho velenia.
24. marca 1945 nemecký veliteľ mesta oznámil, že pre evakuantov sú pripravené autobusy a povozy. Ďalší rozkaz znel aby mesto opustili všetci obyvatelia do 26. marca do 16-tej hodiny. K rozkazu bola pripojená aj hrozba zastrelenia každého kto ostane v meste. Veľa civilného obyvateľstva sa rozhodlo príkaz rešpektovať a svoje domovy opustili. Z okolitých dedín išli pešo až do oblastí, ktoré boli už oslobodené od okupantov. Napríklad zo Závažnej Poruby išli v noci pešo aj ženy a deti až do obce Hybe, ktorá už v tom čase bola oslobodená.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish