Príručná knižnica

Za začiatok existencie príručnej knižnice Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši možno považovať rok 1963 (hoci múzeum bolo založené v roku 1955), keď do funkcie riaditeľa múzea nastúpil Alojz Lutonský. Vtedy sa začali budovať fondy knižnice. Pracovníkom múzea sa podarilo v priebehu krátkeho času zhromaždiť 2 945 knižničných jednotiek, z toho 200 kusov boli knihy vydané do roku 1918. V roku 1977 došlo k rozdeleniu knižnice na príručnú knižnicu múzea a fond knižných muzeálií.

V súčasnosti je v príručnej knižnici k dispozícii 5 984 kusov knižničných jednotiek odbornej a regionálnej literatúry, tituly novín a časopisov: Liptovské noviny MY, Múzeum, Pamiatky a múzeá, Genealogicko-heraldický hlas. Máme staršie ročníky novín a časopisov Historická revue, Historický časopis, Slovenské pohľady, Slovenský národopis, Cirkevné listy, Evanjelický posol spod Tatier a Tvorba.

Súčasťou knižnice sú aj fondy elektronických a audiovizuálnych dokumentov, negatívov, diapozitívov, gramoplatní, filmov, MG kaziet, videokaziet.

Podľa Knižničného a výpožičného poriadku príručnej knižnice Múzea Janka Kráľa z roku 1998, požičiavame knihy absenčne aj prezenčne vlastným pracovníkom, študentom a odbornej verejnosti. Podľa cenníka poskytujeme aj reprografické služby. Knižnica je otvorená od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 hodiny v priestoroch na Moyzesovej ulici (zadný trakt Pongrácovskej kúrie).