Historická knižnica

Vážení návštevníci, čo najsrdečnejšie Vás pozývame do našej historickej knižnice. Dajú sa tu nájsť rôzne knihy z pozostalostí liptovských osobností ako napr. Juraj a Miloš Janoškovci, Andrej Plávka, Vladimír Rolko, Pavol Strauss či Martin Rázus. Zároveň však máme aj rôzne vzácne latinské, nemecké či francúzske vydania kníh zo 16., 17. či 18. storočia ktoré inde nenájdete. Ukrývajú sa u nás aj knihy našich (otcov národa) : Ľ. Štúra, J. M. Hurbana alebo J. Kollára.

Múzeum Janka Kráľa v roku 1965 zakúpilo pre svoje účely dom na Námestí osloboditeľov, v ktorom prežil svoje detstvo a dospievanie významný lekár a spisovateľ a filozof Pavol Strauss. Práve v týchto priestoroch bola zriadená historická knižnica, ktorá obsahuje Straussovu rozsiahlu knižnú pozostalosť, vyše 1400 zväzkov, z ktorých nezanedbateľná časť je venovaná lekárstvu. Bohaté zastúpenie má aj slovenská, česká či nemecká beletria alebo poézia. Mnoho kníh autori venovali priamo Pavlovi Straussovi. Knižne debutoval v roku 1936 zbierkou básní Die Kanne auf dem Ei (Kanón na vajci), po ktorej nasledovali Schwarze verse (Čierne verše) z roku 1937. Obidve knihy vyšli v nemeckom jazyku. Neskôr v roku 1946 mu vyšla prvá kniha v slovenskom jazyku Všetko je rovnako blízke i ďaleké (Kaleidoskop z cesty po Švajčiarsku). Nasledovali Mozaika nádeje a Stĺpy (obe 1948). Dôležité je spomenúť, že historická knižnica mesta Liptovský Mikuláš sa nachádza práve v rodnom dome Pavla Straussa.

Ďalšie bohaté zastúpenie (asi 800 kníh) majú knihy z pozostalosti slovenského básnika a prozaika Andreja Plávku. Andrej Plávka sa narodil v Liptovskej Sielnici 18. 11. 1907 a zomrel 11. 7. 1982 v Bratislave. Vo svojej básnickej tvorbe sa výrazne inšpiroval najmä staršou básnickou generáciou ako Pavol Országh Hviezdoslav. Básnický debut Z noci i rána mu vyšiel v roku 1928 vo vydavateľstve Daniela Pažického na Myjave. Druhou básnickou zbierkou Andreja Plávku bola útla knižočka Vietor nad cestou z roku 1940 vydaná v bibliofilskom náklade len 300 exemplárov. Knihu vydal Ondrej Žabka v Banskej Bystrici. Veľmi známou je aj kniha Tri prúty Liptova z roku 1942 vydaná v edícií Knižnica slovenských pohľadov Matice slovenskej, kde sa Plávka prejavil ako básnik s príchylnosťou k rodnému Liptovu. V Plávkovej knižnici môžeme mimo iné nájsť množstvo slovenských kníh najmä z obľúbených edícií Hviezdoslavova knižnica alebo Knižnica slovenských pohľadov.

Ďalším významným spisovateľom, ktorého knižnica má domov v našom múzeu, je Vladimír Rolko. Narodil sa v Martine a hoci zomrel v Jamníku, pochovaný je v Liptovskom Petre. Kvôli vzdelaniu veľa cestoval, študoval v Bratislave, Prahe ale aj Paríži. Knižnica Vladimíra Rolku je bohatá najmä na francúzske a anglické knihy, ktoré si nakúpil ako študent v Pariži či Edinburghu. Každú svoju knihu si svedomite podpísal s poznámkou kde a kedy bola kúpená. Pôsobil ako kaplán vo Zvolene (1922-1926) aj ako farár v Liptovskom Petre (1926-1945). Debutoval v roku 1930 zbierkou nábožensky ladených veršov Z patricijskej záhrady, po ktorej nasledovali Blahoslavenstvo slepých (1935) a posledná v roku 1942 pod názvom Na rúbanisku. Všetky knihy vyšli v edícii Knižnica slovenských pohľadov v Turčianskom Sv. Martine. V roku 1970 mu ešte vyšiel výber z veršov pod názvom Šumeli veky.

Tel.: 044/552 25 54, Mobil.: 0915 317 490